Het handelsfonds van de gekende netwerkorganisatie en uitgeverij Qontact komt in handen van enerzijds Konrad Holding, de investeringsmaatschappij van Patrick Syen en Patrick Kerkhofs, en anderzijds Mathias Boeckx van Humanz. Het nieuwe platform zal boven de doopvont gehouden worden onder de naam Leadz.

Qontact was een bloeiend netwerkconcept dat vele jaren ondernemers met elkaar wist te verbinden. Maar na wanbeheer, waarbij één van de oprichters-bestuurders op 7 juni met onmiddellijke ingang werd ontslagen, geraakte het bedrijf in moeilijkheden en moesten in juli de boeken worden neergelegd.

Om het opgebouwde netwerk in stand te houden en met een propere lei te herstarten, werden Konrad Holding en Mathias Boeckx snel bereid gevonden om het handelsfonds over te nemen. De organisatie werd herdoopt in Leadz en wist Debbie Stas, de bezieler en voormalig eigenaar van Qontact, aan boord te halen om de nieuwe formule vorm te geven en aan te sturen. Samen met Mathias Boeckx wordt zij hét gezicht van Leadz, dat zich op de Corda Campus zal vestigen.

“We gaan geen kopie maken van Qontact, maar de groep verder uitbouwen tot meerdere, volwaardige business units”, aldus Boeckx. “Het doel is een one-stop-shop met dienstverlening voor business-development, eventsupport, branding, enzovoort.” Hij benadrukt tevens de duidelijke scheiding tussen het nieuwe Leadz en zijn bestaande platform Humanz. “Maar uiteraard zijn er qua back office en op facilitair vlak wel mogelijkheden tot synergie.”

Expansie en innovatie zijn ook de drijfveren van Konrad Holding om mee in het verhaal te stappen. “Zij zijn de betrouwbare en ervaren zakelijke partner, die vanuit een stevig fundament zal bijdragen om de verdere groei te verwezenlijken”, besluit Mathias Boeckx.